• Home page
  • โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นในเวียดนาม:โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นซากุระ

โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นซากุระ เป็นโรงเรียนที่มุ่งเน้นการอบรมบุคลากร ผ่านการแลกเปลี่ยนโดยญี่ปุ่นและเวียดนาม ได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการอบรมและฝึกฝนและเปิดสอนเมื่อเดือนมิถุนายน ปี 1995 กิจกรรมของโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นซากุระ เป็นการรวมกันของกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่ายและการสอนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจัง ดำเนินกิจกรรมโดยมุ่งเน้นที่ความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศและการอบรมบุคลากร มีการสนับสนุนการบรรยายต่างๆ เช่น การสนับสนุนการส่งนักเรียนต่างชาติไปที่อื่น การเปิดชั้นเรียนครูภาษาญี่ปุ่น สัมมนาฝึกฝนครู เป็นต้น ภายใต้ความร่วมมือของญี่ปุ่นและเวียดนาม นักเรียนต่างประเทศจากเวียดนามที่ไปญี่ปุ่นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยจุดเด่นคืออัตราการเพิ่มขึ้นถือว่ามีมากที่สุด ในไม่กี่ปีมานี้ จำนวนคนเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นจากความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับญี่ปุ่นและความนิยมในวัฒนธรรมญี่ปุ่น แต่คนที่วิจัยภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะยังมีไม่มาก โดยสภาพตอนนี้คือมีการเรียนกันมาก แต่ยังไม่ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อจะเข้าใจภาษาญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง หากไม่รู้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นก็อาจจะเข้าใจได้ยาก แต่เนื่องจากไม่ค่อยมีโอกาสได้รับรู้ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น จึงทำให้ท้ายที่สุดไม่สามารถเข้าใจได้อย่างลึกซึ้ง แม้เวียดนามจะมีความชื่นชอบญี่ปุ่นสูง แต่หากตัดหน่วยงานรัฐหรือผู้เกี่ยวข้องกับกิจการต่างๆออกไป คนทั่วไปจะพูดได้แค่ภาษาเวียดนามเท่านั้น เนื่องจากเป็นการออกเสียงแบบเป็นเอกลักษณ์ จึงฟังยากมากสำหรับคนญี่ปุ่น ทำให้ส่วนใหญ่เวลาพูดคุยธุรกิจจำเป็นต้องใช้ล่าม และตอนทำสัญญาก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาญี่ปุ่น และทำให้ชัดเจนว่าหากมีปัญหาให้ทั้งสองฝ่ายมีอำนาจเท่ากัน ผู้ที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่นนั้นขาดแคลนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะบุคลกรผู้จัดการระดับกลางที่เข้าใจภาษาญี่ปุ่น ซึ่งตอนนี้แม้จะรับสมัครก็ไม่ค่อยมีคนสมัครทไหร่ ดังนั้นสำหรับนักเรียนที่ต้องการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น หากเก่งภาษาญี่ปุ่นก็จะทำให้ได้เปรียบในการทำงาน และคนที่ไปเรียนที่โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นก็จะเพิ่มขึ้นด้วย โรงเรียนภาษาญี่ปุ่นซากุระ เป็นโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดในโฮจิมินห์ และมี "คอร์สอบรมครูภาษาญี่ปุ่น" ซึ่งมีจำนวนน้อย โรงเรียนยังพร้อมด้วยความร่วมมือกับทางญี่ปุ่น ด้วยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เคนโด้ พิธีชงชา ร่วมกับกลุ่มจากญี่ปุ่น และยังมีกิจกรรมต่างๆแต่ละประเภท เช่น คาบเรียนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม งานเทศกาล งานออกกำลังกาย เป็นต้น ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น มีการฝึกอบรมระยะสั้นของนักเรียนที่ฝึกภาคปฏิบัติที่หลากหลาย โปรแกรมการอบรมจะถูกปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นโดยนักเรียนและครู ไม่เพียงแต่การเข้าทำงานที่บริษัทญี่ปุ่น สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นครูภาษาญี่ปุ่นไปตลอดชีวิต ก็ถือว่าที่นี่เป็นโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นที่มีสภาพแวดล้อมเพียบพร้อม หากปฏิบัติจริง 2-3 ปี ก็จะสามารถเรียนรู้วิธีการสอนจากขั้นต้นไปถึงขั้นกลางได้ จึงถือว่าเป็นโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นที่ขอแนะนำเป็นอย่างยิ่ง


ภาษาญี่ปุ่น