• Home page
 • จุดสำคัญและวิธีเลือกบริษัทแปลโดยไม่ให้เกิดการผิดพลาด

  การเลือกบริษัทแปลผิดพลาด ย่อมส่งผลกระทบในทางลบอย่างใหญ่หลวงต่อธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากมีการผิดพลาดในการแปลสัญญาผูกมัดระหว่างกิจการ จะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นอย่างร้ายแรง

  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญญาดังกล่าวเสียแต่เนิ่นๆ จึงควรให้ความสำคัญกับการเลือกบริษัทแปล ดังนี้ ก่อนอื่น สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญก็คือ ผลงานในอดีตของบริษัทนั้นๆ

  หากเป็นบริษัทที่เคยได้รับมอบหมายงานจากบริษัทต่างๆมากมาย ย่อมสามารถปฏิบัติงานได้ดีถึงระดับหนึ่ง ในทางกลับกัน หากเป็นบริษัทที่ไม่เคยมีผลงานใดๆ ทำให้คิดได้ว่ากิจการต่างๆนั้น ตีตัวออกห่าง และไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของบริษัทนั้นๆ ดังนั้นการประเมินระดับผลงาน ให้วัดได้จากผลงานในอดีตและสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญพอๆกับผลงานในอดีตก็คือ สาขาที่เชี่ยวชาญ ในเอกสารที่แปลจะมีศัพท์เฉพาะทางต่างๆที่ใช้เฉพาะแต่ละสาขาเท่านั้น

  หากผู้แปลไม่เข้าใจความหมายของศัพท์เฉพาะทางนั้นๆ ก็จะไม่สามารถแปลความหมายที่ถูกต้องได้ทำให้เกิดความผิดพลาดมาก และจะทำให้ไม่สามารถสื่อความหมายได้ด้วย

  เมื่อผู้แปลที่ไม่มีความรู้ด้าน IT ทำการแปลเอกสารทำเทคนิคเกี่ยวกับ IT ก็จะมีแต่ความผิดพลาดเต็มไปหมด

  ดังนั้น จึงควรตรวจสอบสาขาที่บริษัทนั้นๆมีความเชี่ยวชาญ และตรวจสอบผลงานในอดีตด้วย

  นอกจากนั้น การตรวจสอบความถูกต้องหลังการแปลเสร็จ ก็เป็นอีกปัจจัยที่สำคัญ

  หากมีผู้แปลเพียงคนเดียวเป็นผู้รับผิดชอบงาน ย่อมไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดได้อย่างสมบูรณ์แบบ

  แต่การมีบุคลากรหลายคนช่วยตรวจสอบหลังการแปลเสร็จ จะช่วยให้เห็นถึงข้อผิดพลาดและแก้ไขได้

  ดังนั้นการตรวจสอบหลังการแปลเสร็จ จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้งานมีคุณภาพที่ดี

  สิ่งสำคัญอีกจุดของวิธีเลือกคือ สัญญาการเก็บรักษาความลับ

  ในเอกสารที่มอบให้บริษัทแปล จะมีเอกสารที่เป็นความลับต่อภายนอกบริษัทอยู่มากมาย เช่น เอกสารที่มีข้อมูลสำคัญของกิจการ สัญญาระหว่างกิจการ เป็นต้น

  หากเอกสารเหล่านี้รั่วไหลออกไปภายนอก อาจเกิดความเสียหายทางธุรกิจ หรือทำให้กิจการสูญเสียความเชื่อมั่นลงได้

  ดังนั้น การมอบหมายงานให้บริษัทภายนอก ควรทำสัญญาการเก็บรักษาความลับ เพื่อไม่ให้มีการรั่วไหลของข้อมูลที่สำคัญและเป็นความลับออกไปภายนอกได้

  ควรตรวจสอบก่อนการมอบหมายงาน ว่าสามารถทำสัญญาการเก็บรักษาความลับได้หรือไม่

  หากให้ความสำคัญกับจุดต่างๆเหล่านี้ จะทำให้สามารถมอบหมายงานให้แก่บริษัทภายนอกได้อย่างวางใจ พร้อมทั้งได้งานที่มีคุณภาพดี

  นอกจากนี้ การมอบหมายงานโดยคิดค่าตอบแทนในราคาที่เหมาะสม สามารถทำได้โดยการขอให้ออกใบเสนอราคาล่วงหน้า แล้วทำการเปรียบเทียบ แล้วจึงตัดสินใจ ซึ่งจะทำให้สามารถวางใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายได้ด้วย

  หากจะมอบหมายงานเอกสารสำคัญทางธุรกิจ ขอให้เลือกบริษัทอย่างระมัดระวังด้วย

  インドネシア語翻訳会社

  インドネシア語インターブックス

  https://www.interbooks.co.jp/servicexn--12cyzbfc2auo3bh5a6dcb0cxczhpa1mc/language/indonesian

  アーキボイスのインドネシア語翻訳サービス

  http://www.ind-translate.com/tra_cost.html


  タイ語翻訳会社

  タイ語翻訳会社のワールド・コングレス(日本法人)

  https://www.worldcongress.co.jp

  แปลภาษาญี่ปุ่น

  https://www.japan-on-line.com

  タイ語翻訳会社まとめ

  http://matome.naver.jp/odai/2138139659745520501


  ベトナム語翻訳会社

  ベトナム語翻訳会社のワールド・コングレス

  https://xn--fdke7b4a7613gq2mmva.com