ภาษาที่รับแปล

World Congress รับแปลภาษาดังต่อไปนี้

 • แปลระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • แปลระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย
 • แปลระหว่างภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ
 • แปลระหว่างภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น
 • แปลระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาไทย
 • แปลระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น

  ตั้งแต่ปี ค.ศ.2006 เวิลด์คองเกรสเป็นบริษัทที่หลายองค์กรเลือกใช้สำหรับบริการการแปลและล่าม World Congress สามารถให้บริการได้ตั้งแต่ การแปลอุปกรณ์การแพทย์ จนถึงคู่มือการใช้งานต่างๆ หรือล่ามในที่ประชุมจนถึงล่ามแบบ simultaneous interpretation
  แปลภาษาญี่ปุ่น

  ประวัติศาสตร์ของภาษาญี่ปุ่นไม่เป็นที่แน่ชัด และไม่รู้ว่าเริ่มปรากฎในญี่ปุ่นเมื่อใด เอกสารของจีนในช่วงศตวรรษที่ 3 มีการบันทึกคำในภาษาญี่ปุ่นไว้เล็กน้อย แต่หนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรไม่ปรากฎจนกระทั่งช่วงศตวรรษที่ 8 ในช่วงสมัยเฮอัน (ปี 794-1185) ภาษาจีนมีบทบาทเป็นอย่างมากต่อคำศัพท์และระบบเสียงของภาษาญี่ปุ่นสมัยโบราณ จะเห็นได้ว่าช่วงกลางของญี่ปุ่น (ปี 1185-1600) มีการเปลี่ยนแปลงของภาษา ทำให้มีความใกล้เคียงกับภาษาในสมัยใหม่ รวมถึงการเริ่มใช้คำทับศัพท์จากภาษาทางยุโรป ในสมัยใหม่ของญี่ปุ่น (ต้นศตวรรษที่ 17 ถึงกลางศตวรรษที่ 19) ภาษาพื้นฐานได้เปลี่ยนจากภาษาของภูมิภาคคันไซมาสู่ภูมิภาคเอโดะ (โตเกียวในปัจจุบัน) ตามด้วยการสิ้นสุดการปิดประเทศของญี่ปุ่นในปี 1853 ทำให้คำทับศัพท์จากภาษาทางยุโรปเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ทำให้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่มีรากศัพท์จากภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว