วิธีใช้บริการแปลภาษาญี่ปุ่น

  • ลูกค้าส่งต้นฉบับเอกสารที่จะให้แปลมายัง E-mail address ที่ปรากฎทางด้านขวามือ
  • ทางบริษัทแจ้งวันส่งมอบงานและค่าบริการ
  • หลังจากบริษัทส่งงานที่แปลเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว ให้ลูกค้าโอนเงินค่าบริการเข้าบัญธนาคารที่ญี่ปุ่นหรือไทย
  • สามารถแปลงานได้ทั้งวันเสาร์และอาทิตย์

วิธีใชำระค่าบริการ

สามารถเลือกชำระค่าบริการแปลและล่ามญี่ปุ่นดังนี้

  • เงินสด
  • เช็คสั่งจ่ายในนามของบริษัท World Congress Co.,Ltd
  • โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ

แปลภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่นไม่มีความเกี่ยวข้องด้านพันธุกรรมกับภาษาจีน แต่มีการใช้ตัวอักษรจีนอย่างกว้างขวาง หรือเรียกว่า “คันจิ” ในระบบภาษาญี่ปุ่น และคำศัพท์จำนวนมากได้ยืมมาจากภาษาจีน นอกจากคันจิ ระบบเขียนของภาษาญี่ปุ่นใช้ตัวอักษรสองแบบเป็นหลัก ได้แก่ ฮิรากานะ และคาตาคานะ ตัวอักษรภาษาอังกฤษใช้อย่างจำกัดเท่านั้น เช่น ตัวย่อ ส่วนระบบจำนวนจะใช้เลขอารบิกควบคู่กับเลขภาษาจีนเป็นส่วนใหญ่

World Congress ให้บริการแปลภาษาไทยและภาษาญี่ปุ่น โดยนักแปลมืออาชีพที่มีคุณภาพประกอบด้วยนักแปลทั้งคนไทยและคนญี่ปุ่น