ระยะเวลาในการแปลภาษาญี่ปุ่น

บริการการแปลอย่างมีคุณภาพของเวิลด์คองเกรส ช่วยให้ท่านสื่อสารได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นกับคู่ค้าและลูกค้า และช่วยให้กิจการของท่านเข้าถึงผู้คนมากขึ้น ในทุกงาน ตั้งแต่การแปลเว็ปไซต์หรือการล่ามในงานอีเวนท์ ข้อความของท่านจะถูกถ่ายทอดอย่างชัดเจนและเป็นมืออาชีพ ติดต่อ World Congress สำหรับงานแปลงานต่อไปของท่าน

  • การส่งมอบงานแปลนั้นจะส่งตามที่ลูกค้าต้องการให้ได้มากที่สุด
  • กรณีที่เป็นการแปลงานแบบเร่งด่วนจะคิดค่าบริการเพิ่มเติม
  • หากเนื้อหางานแปลมีปริมาณน้อยสามารถแปลให้เสร็จได้ภายใน 24 ชั่วโมง
  • สามารถแปลงานได้ทั้งวันเสาร์และอาทิตย์  • แปลภาษาญี่ปุ่น

วีดีโอ ภาษาญี่ปุ่น JLPT N4

ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาคำติดต่อ ใช้โมระนับคำ มีระบบเสียงที่เรียบง่าย เป็นระบบสระเต็มตัว มีสระพื้นฐาน พยัญชนะ และสำเนียงมีผลต่อความหมายของคำ ลำดับคำโดยปรกติจะเป็น ประธาน-กรรม-กริยา โดยมีคำช่วยคอยบอกหน้าที่ของคำ รูปแบบประโยคคือ หัวเรื่อง-ส่วนขยาย ประโยค-คำช่วยท้ายประโยค จะใช้เพื่อขยายอารมณ์ความรู้สึกหรือเพื่อเน้น หรือเพื่อถาม คำนามไม่มีจำนวนหรือเพศตามหลักไวยกรณ์ และไม่มีคำนำหน้า คำกริยาต้องผันตามกาลและรูปแบบภาคแสดง ไม่ต้องผันตามบุคคล แต่ต้องผันคำคุณศัพท์ด้วย ภาษาญี่ปุ่นมีระบบยกย่องจากรูปกริยาและคำศัพท์ ที่แสดงความเกี่ยวข้องของผู้พูดกับผู้ฟังและผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้